LÉČEBNÉ KÓDY

 

Nabízím seminář!

 

 

 Průvodce 12 kategorií

 Léčebné kódy - rodinné léčení

 

navržený Dr.Loydem

autorem metody a knihy Léčebný kód

 Průvodce 12 kategorií  - rodinné léčení

 

12 kategorií

 

Léčebné Kódy se nezaměřují přímo na fyzické problémy ani se nezaměřují přímo na emoční problémy. Léčebné kódy se zaměřují na  12 problémů, řešených ve 12 kategoriích. Je pro nás úžasné, že zatímco jsou řešeny tyto „problémy duše“, souběžně se tak léčí naše fyzické a emoční problémy.

Každý problém, který člověk má, spadá do jedné z níže uvedených dvanácti kategorií.

První tři kategorie Léčebných kódů - Neodpuštění, Škodlivé činnosti a Mylné názory nazýváme kategorií „zábran“. Slovo „zábrana“ používáme pro označení jevu bránícího nám prožívat šťastný a radostný život ve zdraví a prosperitě. Máme-li se vyléčit trvale a úplně, je třeba tyto zábrany odstranit. Dalších devět kategorií je založeno na vlastnostech – ctnostech, které je třeba rozvíjet a podporovat:

 

Video Dr. Alexe Loyda - pro účastníky semináře

v Praze 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=yKbdKdaCKPM

 

 

Bližší informace o kapitolách :

 

10 z 12 kapitol/lekcí je zaměřeno na duchovní život a omezující faktory, pořadí je následující : neschopnost odpouštět, dobrota, laskavost, pokora, důvěra, láska, radost, klid, trpělivost, sebeovládání/škodlivé činnosti.

První lekce je věnována Čtyřem hlavním oblastem života a provádění Univerzálního kódu na libovolné téma, které si každý člen skupiny vybere. 

Poslední lekce je "oslavou" a shrnutím. Prohlédnete si výsledky "Vyhledávání programů srdce", bude příležitost všimnout si a sdílet změny, které se během kurzu a praktikování udály. Promluvíme si o úspěších a zmíníme, na čem je třeba ještě zapracovat.

 

 

Stručný nástin postupu v každé lekci:

 

-přivítání, sdílení zkušeností z minulé lekce

-úvod do nové práce - shlédnutí videa od Dr.Loyda pro danou lekci, charakteristika emoce, její zaznamenání, nalezení doměnek, vzpomínek a tvrzení zaměřených na pravdu, ohodnocení emoce

-společná modlitba/přání a aplikace Univerzálního kódu na daný problém/emoci

-sdílení pocitů, uvědomění, změn

-příprava na další lekci

 

K semináři si potřebujete koupit Příručku účastníka rodinného léčení, navrženou přímo Dr.Loydem pro tento náš seminář, kterou budete používat po celou dobu konání i následně po něm, při praktikování v domácím prostředí. Získáte ji nově přímo ode mne, je to pro vás tak jednoduššíBez ní nemůžete seminář navštěvovat. Jsou tam všechny lekce / kategorie popsány, dále tam naleznete přepis videí od Dr.Loyda, pracovní listy k jednotlivým kategoriím a další důležité informace. Má téměř 130 stran velikosti A4. Po objednání a zaplacení  ( 650,- ) vám dojde na mail, vy si ji vytisknete celou nebo jen pracovní listy ( zbytek textu můžete mít např.na iPadu ) a budete nosit na jednotlivé lekce.  

Po přihlášení u mne vám zašlu podklady pro platbu 50% zálohy a instrukce ke kurzu. Pokud se následně nemůžete kurzu účastnit, zálohu je možno převést na jiný termín nebo kurz.  

 

V současnosti je počet míst omezen na 6 osob při osobní formě ve Frýdlantě nad Ostravicí, jinde na 10 - 15 osob.

 

 

Máte možnost si vybrat z několika forem, podle celkové délky kurzu:

A .......... 1 krát týdně 1 lekce (celková doba kurzu 12 týdnů)

B .......... 1 krát týdně 2 lekce  (celková doba 6 týdnů)

C .......... 1 krát týdně 3 lekce  (celkem 4 týdny)

D .......... 2 soboty nebo neděle po sobě, po 6 lekcích

 

 


O metodě

 

Tato metoda je založena na poznání, že zdrojem všech našich problému je fyziologický stres. Tento fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze.

 

Léčebné Kódy jsou zcela přírodní a přirozenou duchovní metodou. Informace zde uvedené nenahrazují zdravotní péči a nezaměnujte je tedy s léčbou dle zákona.

 

1. Objev metody

 

Metoda Léčebných Kódů byla objevena Dr. Alexem Loydem v roce 2001 a další rok a půl ověřoval tento léčebný systém odstraňující z těla stres pomocí testů HRV (testy na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, která vyhodnocuje úroveň stresu v autonomním nervovém systému). Od té doby Léčebné Kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě. Tato metoda byla prakticky Alexovi Loydovi vnuknuta v době, kdy jeho žena trpěla velmi těžkou nemocí a lékaři si s jejím zdravotním stavem nevěděli vůbec rady. Alternativní metody také nepomáhaly. Objevením a praktikováním této metody (na jedné straně se opírající o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a na druhé straně potvrzené dnešním výzkumem) se podařilo ženě Alexe Loyda uzdravit. Testy HRV (testy srdeční variability) potvrzují, že tato metoda opravdu funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy Léčebný kód je lékař, který se metodou Léčebných Kódů vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Toto onemocnění je uváděno z hlediska klasické medicíny jako nevyléčitelné onemocnění a většinou končí zhruba do pěti let smrtí. Dr. Ben Johnson se uzdravil zhruba po třech týdnech praktikování Léčebných Kódů.

 

2. Kvantová fyzika

 

Předkládáme Vám metodu, která může opravdu změnit Váš život. Jedná se o metodu duchovního energetického léčení založenou na kvantové fyzice a která je v naprostém souladu s přírodními zákony. Věříme, že máte k dispozici nejúčinnější přírodní léčebný systém na světě. Metoda je tak výrazná, že se někdy nazývá novou vědou energetického léčení. Tuto metodu Vás nejen naučíme používat, ale jsme Vám také k dispozici v začátku provádění léčebných kódů, abychom rychleji a do hloubky nalezli Vaše buněčné vzpomínky, které jsou zdrojem našich problémů a nemocí. Největším problémem je buněčná vzpomínka, problémy srdce, duchovní záležitosti.

 

Proto tolik lidí nenalezne úplné uzdravení, i když změní stravu, začnou sportovat, meditovat atd. dokud nevyléčí své buněčné vzpomínky. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech našich problémů fyzických i psychických. Musíme začít léčit buněčnou paměť, naše vnitřní naprogramování.

 

 

3. Duchovní otázky spojené s našimi problémy

 

Král Šalamoun, který je dodnes znám pro svou moudrost a pochopení lidské povahy, řekl před 3 tisíci lety, že člověk by měl chránit své srdce nade vše, protože z něho proudí všechen život (" střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život"). Duchovní otázky jsou otázky srdce. Samozřejmě, že nemyslíme fyzické srdce, ale srdce inteligentní a milující zároveň, srdce jako sídlo naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli.

 

 

4. Vědecké základy metody

 

Dr. Bruce Lipton, biolog Stanfordské univerzity je první osobou, která se zabývá duchovními záležitosti srdce z vědeckého hlediska. Jeho práce ukazuje, že více než 90 % z toho co ovlivňuje naše myšlenky a činy lze přičítat nevědomým vzpomínkám uložených v našich buňkách. Tyto vzpomínky mohou obsahovat mylné představy o sobě, o jiných o životě, o Bohu, a tyto mylné názory vytvářejí obavy z věcí, jichž se vlastně nemusíme obávat. Tím vzniká fyziologický stres, který je příčinou většiny fyzických a psychických problémů. Dr.Lipton říká, že pokud budeme léčit tyto mylné představy a nezdravé víry můžeme dokonce léčit genetická onemocnění.

 

 

5. Buněčné vzpomínky

 

Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce. Jsme tím, kým jsme ve svém srdci. Čemu věříme ve svém srdci, tomu věříme doopravdy. Co je v našem srdci, určuje v jaké situaci se nacházíme a jak jednáme. Všichni asi již víme, jak důležité je myslet v našem životě pozitivně, ale všichni jsme zažili situace, že ať se snažíte sebevíc, nepomáhá to. Je to proto, že v našem těle je daleko silnější moc, než je síla vůle, a to je podvědomá paměť, která je tisíckrát silnější a která tvoří 90 procent z celkové paměti. V této podvědomé paměti jsou uloženy výše uvedené mylné představy( lži), kterým mylně věříme a podle nichž mnohdy jednáme. Léčebné Kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit, které léčí. Nevědomá mysl pracuje asociacemi, což znamená, když si například vzpomenete na Vánoce a máte s touto vzpomínkou spojené nepříjemné vzpomínky, vaše nevědomá mysl se oživí a u vás nastanou nepříjemné pocity, kterým vůbec nerozumíte. Proto nás nečekaně přepadají pocity smutku, strachu, zlosti, obavy, aniž my víme proč. Děje se tak neustále a v situacích, kdy k tomu vůbec není důvod.


 

6. Fyziologický stres

 

Léčebné kódy odstraňují z duchovního hlediska destruktivní energetický vzorec vzpomínky. Veškerá hmota je energie. Stejně tak i kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie. Pokud tedy chceme řešit samotný kořen zdravotních problémů, musíme řešit i energetické problémy v těle.

 


7. Léčebné kódy

 

Metoda Léčebné kódy je postupem, který v konečném důsledku zvládne každý z Vás, pokud s metodou budete aktivně pracovat a budete žít v souladu s pravdou, pokorou a láskou.

 

Touto metodou se dokážete zbavit svých mylných představ a názorů, které jsou uloženy ve Vašich buňkách a otevřete tak bránu vašemu imunitnímu systému, aby započal proces léčby Vašich problémů.

 

Zdroj: Léčebné kódy

 

Čtyři léčivá centra, čtyři fyzické systémy: 

 

Kořen nosu – hypofýza, velmi často označována jako hlavní žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a epifýzu.

 

Spánky – vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a hypotalamus.

 

Čelisti – reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

 

Adamovo jablko neboli ohryzek – páteř a centrální nervový systém a štítná žláza.

 

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém. Neničí viry a bakterie, ale zaměřuje se na vzpomínky spojené s určitou věcí, o níž člověk přemýšlí. Díky pozitivním léčivým energetickým frekvencím odstraňuje negativní a destruktivní frekvence a nahrazuje je pozitivními. Když buňky při provádění léčebného kódu přijímají zdravou energii, nezdravá energie je doslova vyrušena pozitivní energií. Jakmile je destruktivní frekvence odstraněna, začne celkový obraz rezonovat se zdravou energií, což přispívá k dobrému zdravotnímu stavu všech tělesných systémů. Dr. Loyd udává tisíce svědectví klientů, kteří se takto zbavili nejrůznějších problémů, včetně nemocí tzv. "nevyléčitelných". Základní diagnostické testy (variabilita srdeční frekvence) ukazují, že po cvičení léčebného kódu je stres z těla odstraněn natrvalo.

 

Co je ona úžasná léčivá energie? V čirém bílém světle jsou obsaženy všechny barvy a stejně tak jsou v čiré lásce obsaženy všechny kladné vlastnosti (odvaha, pravda, věrnost, radost, klid, trpělivost atd.). Dr. Loyd je přesvědčen, že energetická frekvence čiré lásky dokáže vyléčit cokoli – a že je to jediná síla, jež to dokáže. Vibrační frekvence lásky je tím nejvyšším léčivým zdrojem.

 

Léčivá centra je třeba aktivovat 3x denně alespoň 6 minut. Před vlastním léčením je třeba se pomodlit a připravit se na tento způsob léčení.

 

Modlitba: "Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ……………………… ………………………….. (váš problém či určitá záležitost) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i vícekrát".

 

Každá pozice trvá asi 90 vteřin, přitom si opakujte tvrzení zaměřené na pravdu. Zaměřte se vždy na pozitivní věci.

 

Touto technikou můžete také pomoci druhým lidem. Modlitbu v tomto případě upravíte tak, aby bylo zřejmé, pro koho je léčba určena. Po skončení ještě řekněte, že s láskou posíláte účinky této léčby danému člověku. Nezapomeňte provádět cvičení 3x denně. Klíčem a úspěchem je vytrvalost. Při práci s léčebnými centry si představujte problém, který chcete řešit.

 

Zdroj :  Phoenix

 

Test

 

Odhalí nevědomé problémy srdce. Když odpovíte online, okamžitě dostanete zprávu s výsledky.

 

Je uveřejněn na amerických stránkách společnosti The Healing Codes  ( odkaz na konci strany ! ) a který se týká poodhalení základních záležitostí Vašeho duchovního srdce a představení směru a kategorií , na které byste se měli soustředit při práci s Léčebnými kódy . Na tomto testu se pracovalo několik let a výsledky, které při zodpovězení otázek obdržíte, Vás nasměrují na cestu, kterou byste se měli ubírat při Vašem léčení. Když odpovíte online, okamžitě dostanete zprávu s výsledky v rozsahu 10-15 stran získáte v angličtině.

 

Pokud potřebujete zadání otázek v češtině, dejte si je do překladače nebo si je stáhněte u Léčebných kódů nebo mi napište.

 

Taktéž se na mě můžete obrátit, když budete potřebovat vysvětlit vysledky.

 

http://thehealingcodes.com/assessment/