kybalion

Seminář Kybalion - Tajemství vesmírných zákonů je určen všem, kteří již mají základní znalosti duchovních zákonů a potřebují metody k praktické realizaci a mentálnímu tvoření.

 

„Principů Pravdy je sedm; ten, kdo je zná a chápe, vlastní Magický klíč, pod jehož dotekem se všechny Chrámové dveře otevírají." - Kybalion

 

témata   semináře

     -     meditace "Hemi-sync" 

     -     úvod do hermetické filozofie

      -     Hermes Trismegistos + video

-         zákon mentalismu + meditace

-         zákon shodnosti

-         zákon vibrací

-         zákon polarity

-         zákon rytmu

-         zákon příčiny a následku

-         zákon pohlaví - rodu

-         duševní transmutace

-         absolutno

-         božský paradox

-         hermetické axiomy

     -     použití zákonů v praxi

 

 

O semináři:

Po tomto semináři budete schopni:

-         pracovat s evoluční a involuční informací

-         pracovat s mentálním tvořením

-         využívat zákony v praktickém životě

 

Pro maximální srozumitelnost informací je používána počítačová data projekce.

Každý účastník semináře obdrží materiály – tajemství vesmírných zákonů.