transmisní meditace

     Transmisní meditace je speciální druh skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra, nebo-li čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu) duchovních energií, jenž pochází od Duchovní planetární hierarchie Mistrů.

     Je to forma služby, ale zároveň meditující urychlují svůj duchovní růst a harmonizují svůj energetický systém.

meditační skupiny ČR

Transmisní meditace

 

V současné době na lidstvo začínají působit Vodnářské energie. Vstupují do spojení s vyšší složkou naší bytosti, čili s duší a my často pociťujeme neidentifikovatelné nutkání. Cítíme, že toto puzení nás vede ke kontaktům s lidmi a situacemi, ve kterých nachází své uplatnění. Tento impuls, vznikající na úrovni duše, má název služba. Je jedním z těch velkých učení, které se v nadcházející době plně rozvinou. Služba Nové doby je nejúčinnější, je-li vykonávána ve skupině. Je zajisté známo, že skupina může pojmout mnohem více energie, než osoba, která medituje o samotě. Transmisní meditace nabízí ojedinělou možnost sloužit lidstvu skrze spolupráci s jinými lidmi v místě svého bydliště.

Co je to Transmisní meditace?

Transmisní meditace je speciální druh skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra, nebo-li čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu) duchovních energií, jenž pochází od Duchovní planetární hierarchie Mistrů. 

Mistři jsou staršími bratry lidské rasy, kteří střeží a vedou lidskou evoluci. Tímto způsobem zásobují planetu energiemi, které mění svět a které jsou takto více přístupné a užitečné pro lidstvo i pro další podlidské říše. Podle britského ezoterika a mezinárodního lektora Benjamina Creme je transmisní meditace nejdůležitější prací, kterou skupiny mohou nyní snadno vykonávat. Není v rozporu se žádnou jinou meditační praxi, kterou se běžně zabýváme. Ve skutečnosti individuální meditaci posílí, jako i další naše působení a službu. 

 

Umrtí Benjamina Creme

Benjamin Creme (5. prosince 1922 Skotsko24. října 2016) byl britský esoterik, spisovatel, umělec a vydavatel časopisu Share International. Prohlašuje, že různá proroctví, vypovídající o opětovném příchodu Krista, se uskuteční ve formě objevení se tzv. Učitele světa Maitréji. Maitréja je jméno, kterým buddhisté nazývají příštího Budhu. Creme ovšem tvrdí, že Maitréja je učitelem pro všechna náboženství, která ho tím či oním způsobem očekávají v různých podobách a pod různými jmény.[1] Podle Crema je možno Maitréju ztotožnit se jmény jako Kristus, imám Mahdí, Krišna, Kalki, Mesiáš. Tvrdí také, že Maitréja je takzvaným „avatárem pro věk Vodnáře“. (Wikipedie)

 

 

Velká invokace 

 

Nechť z bodu světla v Mysli Boží proudí Světlo v mysl lidí 

Kéž Světlo sestoupí na Zem!

 

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí 

Kéž se Kristus vrátí na Zem!

 

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá, 

kéž účel malé lidské vůle vede, 

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

 

Ze středu, jejž lidské plémě zveme, 

nechť plán Lásky a Světla vzejde 

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

 

Kéž Světlo, Láska a Síla 

obnoví tento plán na Zemi!