Uživatele redakčního systému
\n END; if( !$_GET["id_uzivatele"] ) { /* načtení položek seznamu */ $celkem = 0; $seznam = users::get_list( $celkem, $_GET["sort"] ); draw_pages_panel( $celkem, $_GET["offset"] ); users::draw_list( $seznam ); draw_pages_panel( $celkem, $_GET["offset"] ); } else { /* načtení jednotlivého uživatele */ $id_uzivatele = intval( $_GET["id_uzivatele"] ); $uzivatel = users::get_item( $id_uzivatele ); users::draw_form( $uzivatel ); } } /* načtení uživatele z databáze podle id */ public static function get_item( $id_uzivatele ) { $id_uzivatele = intval( $id_uzivatele ); $dotaz = mysql::query(" SELECT * FROM Uzivatel WHERE id_uzivatele=$id_uzivatele "); $vysledek = mysqli_fetch_assoc( $dotaz ); return $vysledek ? $vysledek : array(); } /* načtení uživatelů podle seznamu id */ public static function get_items( $id_uzivatele, $sort = false ) { if( is_array($id_uzivatele) ) $id_uzivatele = implode( ",", $id_uzivatele ); $id_uzivatele = mysql::escape( $id_uzivatele ); $smer = preg_match( "/\\.desc$/", $sort ) ? " DESC" : " ASC"; $poradi = preg_replace( "/(\\.(desc|asc))$/", "", $sort ); $poradi = preg_match( "/^(id_uzivatele|jmeno|email|typ_uzivatele)$/", $poradi ) ? $poradi.$smer : "NULL"; $dotaz = mysql::query(" SELECT * FROM Uzivatel WHERE FIND_IN_SET(id_uzivatele, $id_uzivatele)>0 ORDER BY $poradi "); $seznam = array(); while( $zaznam = mysqli_fetch_assoc($dotaz) ) if( $sort ) array_push( $seznam, $zaznam ); else $seznam[$zaznam["id_uzivatele"]] = $zaznam; return $seznam; } /* načtení seznamu uživatelů podle zvolených kritérii */ public static function get_list( &$celkem = 0, $sort = false, $offset = true ) { $smer = preg_match( "/\\.desc$/", $sort ) ? " DESC" : " ASC"; $poradi = preg_replace( "/(\\.(desc|asc))$/", "", $sort ); $poradi = preg_match( "/^(id_uzivatele|jmeno|email|typ_uzivatele)$/", $poradi ) ? $poradi.$smer : "NULL"; $offset = $offset ? intval( $_GET["offset"] ) : 0; $limit = $GLOBALS["Page"]["limit"]; $dotaz = mysql::query(" SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Uzivatel ORDER BY $poradi LIMIT $limit OFFSET $offset "); $seznam = array(); while( $zaznam = mysqli_fetch_assoc($dotaz) ) if( $sort ) array_push( $seznam, $zaznam ); else $seznam[$zaznam["id_uzivatele"]] = $zaznam; $celkem = mysql::calc_rows(); return $seznam; } /* vykreslení seznamu uživatelů */ public static function draw_list( $seznam ) { $param = html::param( array( ) ); $header = html::param_header( array("id_uzivatele", "jmeno", "email", "typ_uzivatele"), array( ) ); $class = html::param_header_class( array("id_uzivatele", "jmeno", "email", "typ_uzivatele") ); echo << \n END; $cislo = 1; foreach( $seznam as $polozka ) users::draw_list_item( $polozka, $cislo ); echo <<
 
  Id Jméno Typ Možnosti
 
\n END; } private static function draw_list_item( $polozka, &$cislo ) { $disabled = login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ? "" : " DISABLED"; $class = ($cislo++ % 2) ? "Odd" : "Even"; $obj = html::escape( $polozka ); $obj["jmeno_js"] = preg_replace("/'/", "/\\\\'/", $obj["jmeno"]); $option_detail = login::permission( "Uzivatel", "detail", $polozka ) ? " $polozka["id_uzivatele"] ) )."\" TITLE=\"Zobraz detaily uživatele $obj[jmeno]\">
Podrobnosti
" : "
 
"; $option_delete = login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ? " $polozka["id_uzivatele"], "akce" => "smazat" ) )."\" TITLE=\"Smaž uživatele $obj[jmeno]\" onClick=\"return confirm('Opradu si přejete smazat uživatele "$obj[jmeno_js]"?');\">
Smaž
" : "
 
"; echo << $obj[id_uzivatele] $obj[jmeno] $obj[email] $obj[typ_uzivatele] $option_detail $option_delete \n END; } public static function draw_form( $polozka ) { $param = html::param( array( ) ); /* případné přepsaní hodnot uživatelovým vstupem */ foreach( $GLOBALS["Page"]["defaults"] as $klic => $hodnota ) $polozka[$klic] = $hodnota; if( $polozka ) { $obj = html::escape( $polozka ); } else { $obj["id_uzivatele"] = "Nový uživatel"; } if( login::permission( "Uzivatel", "edit", $polozka ) ) { /* typ uživatele lze měnit právě tehdy, když jej lze smazat */ if( login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ) { $obj["typ_uzivatele"] = draw_select( "typ_uzivatele", $polozka["typ_uzivatele"], array( "Čtenář" => "Čtenář", "Editor" => "Editor", "Administrátor" => "Administrátor" ) ); } $obj["jmeno"] = draw_input( "jmeno", $polozka["jmeno"] ); $obj["heslo"] = draw_input( "heslo", $polozka["heslo"] ); $obj["email"] = draw_input( "email", $polozka["email"] ); } else { $obj["heslo"] = str_repeat( "•", 8 ); } if( login::permission( "Uzivatel", "detail", $polozka ) ) { echo <<
 
Id uživatele:$obj[id_uzivatele]
Typ uživatele:$obj[typ_uzivatele]
Jméno:$obj[jmeno]
Heslo:$obj[heslo]
Email:$obj[email]
 
\n END; } else { echo <<Nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení záznamu Uzivatel($obj[id_uzivatele]).\n END; } } } ?> Karmická poradna

podpora zdraví

 

      Každá nemoc je nervonováhou v energetickém systému člověka. Pokud se chceme skutečně uzdravit je potřeba obnovit průchod energie v našem organizmu a zároveň pochopit příčiny, které tuto disharmonii způsobily.

 

 

 

nabízím

Energetická harmonizace - zprůchodnění (čaker) - celého energetického systému, navýšení vibrací

a očista morfogenetického těla.

Konfigurace čaker pro 5 dimenzi.

 

Mistrovská zasvěcení - pro své klienty, kteří absolvují proces harmonizace a navýšení vibrací, nabízím zasvěcení do třetího a čtvrtého stupně Shambally 1024, 2002, 3110, 12D, 6300, Boží pečeti, Svatého grálu a Tachyon reiki.

 

Tachyonová energie - tachyony mají schopnost vnášet řád do chaosu.  Tachyon je klíč k celkovému zdraví. Zlepšuje propojení levé a pravé hemisféry. Má schopnost zpomalovat poškození DNA. Z toho vyplývá, že tachyonová energie má protistárnoucí efekt. Tachyonová energie značně zlepšuje zdraví rostlin, zvířat a lidí.

 

Diagnostika GDV kamerou - GDV kamera umožnuje v průběhu několika minut zdiagnostikovat všechny důležité systémy našeho těla. GDV kamera dokáže najít nedostatky ještě dříve než se projeví na úrovni fyzického těla což umožňuje zaměřit se na prevenci a odstanit nemoc nebo energetickou poruchu dříve než se vůbec projeví.

 

Analýza variability srdeční frekvence (HRV) - pomocí certifikovaného přístroje Max Pulse lze během 3 minut změřit úroveň tělesného a mentálního stresu, který je potenciálním zdrojem našich nemocí. Měření je neinvazivním vyšetřením variability srdeční frekvence (HRV) a kvantitativním hodnocením autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti a pružnosti cév (APG).

 

Zapper - likvidace bakterií, parazitů, virů a plísní je základem zdraví našeho těla.

 

Denas-terapie (správně Dens-terapie) - nový způsob diagnostiky, prevence a léčby širokého spektra nemocí - biorezonančním působením na reflexní body a zóny těla. Denas-terapie je spojením výdobytků moderní vědy a staletých zkušeností čínské medicíny.

 

Zelené potraviny - jsou přirozené živé potraviny na hranici potravinových doplňků a normálních potravin s léčebně preventivním účinkem na lidské tělo. Nutričně organismus sytí a čistí, snaží se obnovovat rovnováhu v lidském organismu a tím navracet přirozenou obranyschopnost. Zelené potraviny se mohou skládat z různých obvykle navzájem se doplňujících složek:

Chlorella Pyrenoidosa

 

Chlorella je mikroskopická, sladkovodní řasa žijící na zemi milióny let. Pro svůj vysoký obsah kvalitních živin se řadí mezi tzv. superpotraviny a mluví se o ní jako o potravině budoucnosti. Důležité látky v řase Chlorella Pyrenoidosa:

 

  • vitamíny

  • přírodní beta karoten

  • rostlinné bílkoviny

  • CGF (Chlorella růstový faktor) - zajišťuje rychlou obnovu poškozených buněk

 

Mladý ječmen

je vyráběn z mladých výhonků ječmene. Je maximálně šetrně zpracován, aby se všechny enzymy dostaly pokud možno neporušené až ke konzumentovi. Důležité látky v mladém ječmeni:

  • minerály (draslík, vápník, hořčík, fosfor, zinek a měď)

  • aminokyseliny

  • antioxidanty (superoxid dismutáza, chlorofyl)

  • enzymy (superoxid dismutáza, kataláza, oxidáza, cytochrom)

Rostlinné hormony mladého ječmene příznivě působí na člověka, protože ječmen je obsahuje ve formě dobře stravitelné lidským organismem.

 

Flavonoidy - antioxidanty

Jsou aktivní přírodní substance – základ imunitních systémů rostlin. Přenesené do vašeho organizmu plní podobnou ochrannou funkci a ještě předtím regenerují. Mají antioxidační vlastnosti.

Jsou nejsilnější skupinou antioxidantů!

Zdrojem největšího objemu a největší kvality flavonoidů jsou ekologicky pěstované ovoce a zelenina tmavé barvy.

Přirozený koncentrát ovocně-zeleninové výživy regeneruje a radikálně omlazuje organizmus zevnitř a tím dává zdraví na dlouhá léta.