Uživatele redakčního systému
\n END; if( !$_GET["id_uzivatele"] ) { /* načtení položek seznamu */ $celkem = 0; $seznam = users::get_list( $celkem, $_GET["sort"] ); draw_pages_panel( $celkem, $_GET["offset"] ); users::draw_list( $seznam ); draw_pages_panel( $celkem, $_GET["offset"] ); } else { /* načtení jednotlivého uživatele */ $id_uzivatele = intval( $_GET["id_uzivatele"] ); $uzivatel = users::get_item( $id_uzivatele ); users::draw_form( $uzivatel ); } } /* načtení uživatele z databáze podle id */ public static function get_item( $id_uzivatele ) { $id_uzivatele = intval( $id_uzivatele ); $dotaz = mysql::query(" SELECT * FROM Uzivatel WHERE id_uzivatele=$id_uzivatele "); $vysledek = mysqli_fetch_assoc( $dotaz ); return $vysledek ? $vysledek : array(); } /* načtení uživatelů podle seznamu id */ public static function get_items( $id_uzivatele, $sort = false ) { if( is_array($id_uzivatele) ) $id_uzivatele = implode( ",", $id_uzivatele ); $id_uzivatele = mysql::escape( $id_uzivatele ); $smer = preg_match( "/\\.desc$/", $sort ) ? " DESC" : " ASC"; $poradi = preg_replace( "/(\\.(desc|asc))$/", "", $sort ); $poradi = preg_match( "/^(id_uzivatele|jmeno|email|typ_uzivatele)$/", $poradi ) ? $poradi.$smer : "NULL"; $dotaz = mysql::query(" SELECT * FROM Uzivatel WHERE FIND_IN_SET(id_uzivatele, $id_uzivatele)>0 ORDER BY $poradi "); $seznam = array(); while( $zaznam = mysqli_fetch_assoc($dotaz) ) if( $sort ) array_push( $seznam, $zaznam ); else $seznam[$zaznam["id_uzivatele"]] = $zaznam; return $seznam; } /* načtení seznamu uživatelů podle zvolených kritérii */ public static function get_list( &$celkem = 0, $sort = false, $offset = true ) { $smer = preg_match( "/\\.desc$/", $sort ) ? " DESC" : " ASC"; $poradi = preg_replace( "/(\\.(desc|asc))$/", "", $sort ); $poradi = preg_match( "/^(id_uzivatele|jmeno|email|typ_uzivatele)$/", $poradi ) ? $poradi.$smer : "NULL"; $offset = $offset ? intval( $_GET["offset"] ) : 0; $limit = $GLOBALS["Page"]["limit"]; $dotaz = mysql::query(" SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Uzivatel ORDER BY $poradi LIMIT $limit OFFSET $offset "); $seznam = array(); while( $zaznam = mysqli_fetch_assoc($dotaz) ) if( $sort ) array_push( $seznam, $zaznam ); else $seznam[$zaznam["id_uzivatele"]] = $zaznam; $celkem = mysql::calc_rows(); return $seznam; } /* vykreslení seznamu uživatelů */ public static function draw_list( $seznam ) { $param = html::param( array( ) ); $header = html::param_header( array("id_uzivatele", "jmeno", "email", "typ_uzivatele"), array( ) ); $class = html::param_header_class( array("id_uzivatele", "jmeno", "email", "typ_uzivatele") ); echo << \n END; $cislo = 1; foreach( $seznam as $polozka ) users::draw_list_item( $polozka, $cislo ); echo <<
 
  Id Jméno Typ Možnosti
 
\n END; } private static function draw_list_item( $polozka, &$cislo ) { $disabled = login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ? "" : " DISABLED"; $class = ($cislo++ % 2) ? "Odd" : "Even"; $obj = html::escape( $polozka ); $obj["jmeno_js"] = preg_replace("/'/", "/\\\\'/", $obj["jmeno"]); $option_detail = login::permission( "Uzivatel", "detail", $polozka ) ? " $polozka["id_uzivatele"] ) )."\" TITLE=\"Zobraz detaily uživatele $obj[jmeno]\">
Podrobnosti
" : "
 
"; $option_delete = login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ? " $polozka["id_uzivatele"], "akce" => "smazat" ) )."\" TITLE=\"Smaž uživatele $obj[jmeno]\" onClick=\"return confirm('Opradu si přejete smazat uživatele "$obj[jmeno_js]"?');\">
Smaž
" : "
 
"; echo << $obj[id_uzivatele] $obj[jmeno] $obj[email] $obj[typ_uzivatele] $option_detail $option_delete \n END; } public static function draw_form( $polozka ) { $param = html::param( array( ) ); /* případné přepsaní hodnot uživatelovým vstupem */ foreach( $GLOBALS["Page"]["defaults"] as $klic => $hodnota ) $polozka[$klic] = $hodnota; if( $polozka ) { $obj = html::escape( $polozka ); } else { $obj["id_uzivatele"] = "Nový uživatel"; } if( login::permission( "Uzivatel", "edit", $polozka ) ) { /* typ uživatele lze měnit právě tehdy, když jej lze smazat */ if( login::permission( "Uzivatel", "delete", $polozka ) ) { $obj["typ_uzivatele"] = draw_select( "typ_uzivatele", $polozka["typ_uzivatele"], array( "Čtenář" => "Čtenář", "Editor" => "Editor", "Administrátor" => "Administrátor" ) ); } $obj["jmeno"] = draw_input( "jmeno", $polozka["jmeno"] ); $obj["heslo"] = draw_input( "heslo", $polozka["heslo"] ); $obj["email"] = draw_input( "email", $polozka["email"] ); } else { $obj["heslo"] = str_repeat( "•", 8 ); } if( login::permission( "Uzivatel", "detail", $polozka ) ) { echo <<
 
Id uživatele:$obj[id_uzivatele]
Typ uživatele:$obj[typ_uzivatele]
Jméno:$obj[jmeno]
Heslo:$obj[heslo]
Email:$obj[email]
 
\n END; } else { echo <<Nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení záznamu Uzivatel($obj[id_uzivatele]).\n END; } } } ?> Karmická poradna

ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ

Seminář Zvyšování vibrací lidstva ve věku Vodnáře je určen pro  všechny bytosti, které vnímají změny nadcházejícího věku Vodnáře a potřebují vědět jak žít a duchovně růst na vědomé úrovni.

 

TÉMATA SEMINÁŘE

-    meditace "Hemi-sync"

-    co je to vibrace

-    druhy vibrací a frekvence

-    zákon vibrací

-    teorie strun

-    co nám vibrace snižuje

-    co nám vibrace zvyšuje

-    očistné procesy

-    vibrace ve vztazích

-    vibrace v duchovním růstu

-    schopnosti dané vibracemi

-    vnímání světů: 3D , 4D , 5D

-    indigové děti

     -    krystalové děti

-    praktické zkušenosti

-    otázky a odpovědi

 

 

Co Vám seminář přinese:

 

Pochopení zvyšování vibrací planety Země a jejich vliv na naše každodenní životy.

Schopnost vědomě pracovat na zvyšování osobních vibrací ve vlastním životě.

 

Pro maximální srozumitelnost informací bude použita počítačová data projekce.

 

 

 

Přísady do potravin

 

Distributor: Klinika dětské onkologie Univerzity Dűseldorf

 

 

 1. Neškodné přísady

 

      E 100,101,103,104,105,111,121,122,126,130,132,140,151,152,160,162,163,170

      E 174,180,181,200,201,236,237,238,260,261,262,263,270,280,281,282,290,300

      E 301,305,306,307,308,309,322,325,326,327,331,332,333,334,335,336,337,382

      E 400,401,402,403,404,405,406,408,410,411,413,414,420,421,422,440,471,472

      E 473,474,475,480

 

2. Podezřelé přísady

 

        E 125,141,150,153,171,172,173, 175,240,241,477

 

3. Nebezpečné přísady

 

   E 102,110,120, 123,124,

 

4. Přísady poškozující zdraví

 

·  Poškození střev               E 220,221,222,223,224

·  Poruchy zažívání             E 338,339,340,341,450,451,463,465,466,407,483,485,486

                                               Eiscreme E 107

·  Kožní onemocnění          E 230,231,232,233

·  Zničení vitamínu B12     E 200

·  Cholesterol                       E 320,321

·  Citlivost nervů                 E 311,312

·  Kurděje                             E 330 je nejnebezpečnější !!! (rakovinotvorný)

obsažen např. v krabím masu, sýru BONBEL, houby v

konzervách, rajčata v konzervách

 

5. Rakovinotvorné přísady

 

E 131,142,210,211,213,214,215,216,217,239

Pozor

E 123 je silně rakovinotvorný !!!

V USA a Rusku zakázán !

 

Pozor na následující přísady především v těchto potravinách:

 

Mamba E 123/E 110, pozor !

Medvídci ze želatiny, Harribo – želatina, lentilky, šlehačkový pudink Zotti, rybí prsty

Iglo, smetana Kraft, smetanový sýr se salámem Kraft, vanilkový pudink E 102/E 110,

hotové omáčky všeho druhu.

 

Vyvěsit a používat !!!

Jedná se o zdraví Vaše a Vašich dětí.

Zabraňte používání těchto přísad tím, že budete správně vybírat výrobky, které

kupujete. Kupující nakonec určuje složení výrobku. Myslete na Vaše zdraví a zdraví Vašich dětí.

Okopírujte si tuto zprávu a předejte jí Vašim přátelům a známým.